• ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი

  დღეს, 2014 წლის  13 მარტს,  სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ოფიციალურ ვებ გვერდზე გამოქვეყნდა შპს აიბი – ევროკავკასიური უნივერსიტეტის  ავტორიზაციის საბჭოს  სხდომის ოქმი,  რითაც დაირღვა 

  გამოქვეყნების თარიღი: 2014-03-13

 • ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება

  გუშინ, 2014 წლის 24 თებერვალს,  ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭოს სხდომაზე საბჭოს  დამსწრე წევრების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით  შპს აიბი-ევროკავკასიურმა უნივერსიტეტმა შეწყვიტა საგანამანთლებლო საქმიანობა, როგორც ავტორიზებულმა უმაღლესმა სასწავლებელმა.

  უნივერსიტეტი აუცილებლად გაასაჩივრებს როგორც საბჭოს გადაწყვეტილებას, ასევე  მოსთხოვს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს იმ ზარალის ანაზღაურებას, რომელიც მისი უპასუხისმგებლო ქმედებით მიადგა უნივერსიტეტს. 

  გამოქვეყნების თარიღი: 2014-02-25

 • სტუდენტთა საყურადღებოდ!

  2013 წლის 19 დეკემბერს შპს  აიბი ევროკავკასიური უნივერსიტეტის მიერ  სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში შეტანილი განაცხადის საფუძველზე,  სსიპ –განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანების # 469 (24.12.2013) შესაბამისად, შპს – აიბი ევროკავკასიური უნივერსიტეტი ცნობილ იქნა ავტორიზაციის მაძიებლად. 

  გამოქვეყნების თარიღი: 2014-01-08

1 | 2 | 3 | |
ფაილის გადმოწერა

გადმოსაწერი ბმული
IB – Internationaler Bund